Jídelníček

Soukromá školka Praha 6

Babyclub Imperial

 

Navštivte nás


Nezávazná návštěva a prohlídka školky Babyclub Imperial. Zanechte telefonní kontakt a my se Vám ozveme s termínem návštěvy.

 

O školce


O co se snažíme

Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváříme podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítění. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti smyslů, aby si děti každý den něco hezkého ze školky odnesly.

Bezpečnost na prvním místě

Pro bezpečnost dětí děláme maximum. Veškeré hračky, nábytek i materiály, se kterými přijdou děti do styku, odpovídají zákonným normám o hygieně a bezpečnosti.Všechny děti ve školce jsou automaticky pojištěny proti úrazu, ztrátě a poškození svých osobních věcí. Děti si mohou ze školky vyzvedávat pouze jejich rodiče nebo osoby, s nimiž byla školka písemně seznámena. 

Školka ve Stromovce

Školku Babyclub Imperial najdete v nově zrekonstruované historické budově rezidence Císařský mlýn v Praze Bubenči. Školka disponuje dvěma kompletně zařízenými třídami, kuchyňkou, sociálními zařízeními a soukromou zahradou s hřištěm, kde si děti odpoledne hrají. Dopoledne pro pobyt venku využíváme největšího pražského parku Stromovka, kam s dětmi chodíme každý den.

Zdravé stravování

Den začínáme vydatnou snídaní dle zásad zdravé výživy. Oběd připravuje firma Bionea, která vaří ze stoprocentně čerstvých biopotravin. K odpolední svačině jsou domácí dobroty, při jejichž pečení pomáhají někdy i děti. Během celého dne mají děti přísun čerstvého ovoce a zeleniny. Nezapomínáme dodržovat ani pitný režim, šťávu z ovoce lisujeme vlastním odšťavňovačem.

DOVOLME DĚTEM BÝT VÝJIMEČNÍ


V naší školce je pro nás jedním z nejdůležitějších aspektů to, abychom dětem ukazovali hodnotu života skládajícího se ze zdánlivě běžných všedních věcí, kterých si možná už ani dospělí nevšimnou, protože se pro ně staly samozřejmou součástí každého dne, ovšem právě to obyčejné se nakonec proměňuje v ty nejcennější neopakovatelné okamžiky našeho života.

Naším úkolem je ukazovat dětem svět v jeho úžasné pestrosti a provázet je na jejich cestě poznáním všeho, co je obklopuje a čeho jsou součástí (příroda, mezilidské vztahy, vnímání vlastních pocitů a potřeb, ....) a být jim jen nápomocni ve chvílích, kdy jim v jejich hlavičkách vyvstanou nejrůznější otázky.

Nepostradatelnou složkou našeho společného putování je i poznání pravidel, které se učíme chápat a respektovat a pochopit důležitost jejich fungování, jelikož to ony nám vytvářejí prostředí, ve kterém nalézáme jistotu díky jistým hranicím či mantinelům, které jsou však tím, proč se cítíme dobře. Jednoduše - ponechme dětem svobodu, však pouze takovou, za jejíž důsledky budou umět nést vlastní zodpovědnost.

O co se vlastně snažíme? Především o to vést děti v duchu vědomí, že každý z nás si nese svou vlastní individualitu a výjimečnost, které jsou nedílnou součásti každého z nás, ale zároveň je třeba vnímat i to, že my jako dokonalí jedinci tvoříme jeden celek. A v něm by měla být přítomna soudržnost a pospolitost mezi ostatními lidmi a tvory navzájem společně s respektem a úctou k tomu druhému. Toto vše utváří jednu z hodnot, kterou chceme naučit děti znát a vědět o ní, protože na ní je postavena hodnota neméně cenná a to hodnota přátelství, která je s tímto vším pevně propojena.

Proto je pro nás zcela podstatné to, abychom byli dětmi vnímáni jako ti, ke kterým se mohou schoulit a kde mohou najít útěchu, lásku a pochopení, abychom pro ně byli pevnou skálou a jakýmsi zázemím, ve kterém najdou nejen bezpečí, ale i prostor, v němž s námi mohou sdílet své radosti, trápení či zážitky.

A právě nové a krásné zážitky by měly být také tím, proč se Vaše děti těší do školky a běží vstříc svým kamarádům, protože vědí, že je čeká další dobrodružství, jež si chtějí spolu užít, a následně své dojmy z něj povyprávět svým rodičům.

Jsme si průvodci na společné cestě.

Vzdělávání


Témata měsíce

Naše školka nabízí vzdělávání i zábavu pro děti rozdělenou do měsíčních okruhů. Každý měsíc má jedno hlavní a nosné téma, které se často vztahuje k roční době a promítá se do všech aktivit (ranního kroužku, výtvarné činnosti, výletů atp.), což dětem pomáhá si nové vědomosti nejen zapamatovat, ale také je v praxi vhodně používat. 

Angličtina

S angličtinou se děti setkávají v průběhu celého dne. Od pondělí do středy je pro ně navíc připraven anglický kroužek. Děti se učí zábavnou formou. Zpočátku poslouchají a pozorují, stejně jako když se učí svou mateřskou řeč. Časem začínají opakovat, co zaslechly. Díky písničkám, hrám a říkankám si jednotlivá slovíčka opakují pořád dokola.

Interaktivní tabule

Velká dotyková obrazovka je skvělá didaktická a názorná pomůcka. Děti ji ovládají prstem nebo fixy. Při povídání o lese si tak prohlédnou obrázky stromů a zvířat, poskládají si puzzle, roztřídí listnaté a jehličnaté stromky v lesní školce, ale také si poslechnou autentické zvuky zvířat.

Ranní kroužek

Ranní kroužek začínáme písničkou. Jaký je den a jaké počasí? Každý den má také své písmeno, číslo nebo tvar. Děti se učí, aniž by to vnímaly jako výuku. Během diskuze na aktuální téma vyjadřují svůj názor a naslouchají ostatním. Také se určí hospodář dne, který pomáhá paní učitelce. Děti se pak nehádají a učí se zodpovědnosti.

Témata


Volný čas


Canisterapie

Každou středu do školky dochází speciálně cvičený pes společnosti Pomocné tlapky, o. p. s. Přináší s sebou radost a dobrou náladu. Děti se o něj učí starat, dozvědí se, že ne každý pes musí být hodný atd.

Výlety a akce

S dětmi také často jezdíme na výlety, které se vztahují k tématům. Děti tak poznají cestování po Praze i mimo ni. Nechybí ani kultura: 16.9. děti čeká divadlo Paleček: Bez kamarádů je nuda

Jóga pro děti

Jóga pro děti je jiná než ta pro dospělé. Jedná se hlavně o rozvoj motoriky, protahování. Cviky jsou rozmanité a zvyšují koncentraci a pozornost. Děti se učí relaxovat a správnou techniku dýchání.

Hipoterapie

Každý čtvrtek za námi ke školce do parku Stromovka chodí koně a poníci . Když se děti osmělí, mohou si je pohladit i si na nich pod dozorem instruktora zajezdit.                  

Naše desatero


 • Vytváříme laskavé prostředí slovem

  Děti se pak cítí bezpečně

 • Nedělej to, co nemáš rád sám

  Učíme děti k respektování a toleranci k druhému

 • Posloucháme jeden druhého

  Děti mají prostor k vyjádření svého názoru

 • Dáváme dětem jasná pravidla

  Jsme spravedliví

 • Klademe na děti přiměřené nároky

  Snahu vždy pozorně oceníme

 • Nebojíme se být důslední

  Nerozmazlujeme

 • Nebojíme se mluvit o svých pocitech

  Učíme děti k sebepoznání a sebehodnocení

 • Každý jsme jiný, přesto máme mnoho společného

  Respektujeme odlišnosti dětí

 • Chráníme sebe a své okolí

  Učíme děti, co je správné

 • Vedeme děti k pomoci navzájem

  Správné návyky jsou pro život důležité

Denní režim


Rozvrh dne je orientační, konkrétní podoba se mění každý týden, aby se udržela pozornost dětí a kladný vztah ke školce.

 7.30–9.00 příchod do školky, volná hra
 9.00–9.30 ranní svačinka
 9.30–10.15 ranní kroužek dle aktuálního tématu
 10.15–10.30 pitný režim, hygiena, odchod ven
 10.30–11.45 pobyt venku
 11.45–12.00 hygiena, příprava na oběd
 12.00–12.30 oběd
 12.30–15.00 klidový režim s pohádkou
 15.00–15.30 odpolední svačina
 15.30–18.00 odpolední program, volná hra, pobyt venku

ceník


3 dny v týdnu

dopolední docházka

6 000 Kč

4 dny v týdnu

dopolední docházka

7 500 Kč

5 dní v týdnu

dopolední docházka

8 500 Kč

3 dny v týdnu

celodenní docházka

10 000 Kč

4 dny v týdnu

celodenní docházka

12 500 Kč

5 dní v týdnu

celodenní docházka

14 500 Kč

Školkovné se platí vždy k 25. dni předchozího měsíce. Platit lze převodem nebo v hotovosti. Při nemoci dítěte či dovolené lze uplatnit náhradní dny. 

Nabízíme také 20% slevu pro sourozence a slevu pro nájemníky Císařského mlýna 10 %.

Pro děti ze školky je také ve všední dny možné zajistit noční hlídání mezi 18.00–8.00. Cena nočního hlídání činí 250 Kč/hod.

Kontakt


 Mlýnská 22/4, Praha 6
 00420 724 167 838